Módosította a kormány a fogyasztóvédelemről szóló törvényt, illetve módosította az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról rendelkező kormányrendeletet 2021. január 1-től. E szerint már a megvásárolt termék árától függ a kötelező jótállás időtartama, amit az akciós leárazás megkurtíthat. Ugyanakkor tisztázza a rendelet, hogy házhozszállításnál, és webáruházaknál az átadás időpontja számít a jótállás induló napjának.

Január elejétől már a megvásárolt portéka árától függ a kötelező jótállás – ismertebb nevén garancia – időtartama. Ezért aztán jobban kell figyelni a termék árára, hiszen akár néhány forinton is múlhat, hogy hosszabb vagy rövidebb az az időszak, ameddig egy hiba miatt a panaszunk intézésében a kereskedő a hibás. A részleteket a 151/2003. számú kormányrendelet írja elő, fel is sorolva, hogy a tartós fogyasztási cikkek közül melyikre kötelező garanciát vállalni.

„(1) A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,

c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.”

Mindez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a 10 ezer, 100 ezer, valamint a 250 ezer forint környékén található árak esetében figyelni kell arra is, melyik jótállási időszak kötődik az árcédulán feltüntetett számokhoz. Tehát az itthon jól ismert 9-ere végződő árak esetében – például 9999 forintos terméknél – lehet, hogy megspórolunk néhány forintnyit az eredetihez képest, de mivel az ár nem éri el a tízezer forintot, rövidebb lehet a jótállás időtartama. Az az ár számít a jótállás időtartamában, amennyit a vásárló fizet. Így egy akcióval némi pénzt nyerhetünk, de bukhatunk is egy évet a kötelező jótállásban.

A jogszabály szerint: „Ha a vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

„A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetés-szerűen nem használhatta.”

Megjelent az elektronikus jótállási jegy

A vállalkozás az e rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A vásárló részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

Vita esetén a garanciális kötelezettség teljesítését a vállalkozás köteles bizonyítani. A jótállásból eredő jogok a garanciajeggyel érvényesíthetőek. Ugyanakkor a vállalkozás nem írhatja elő, hogy csak akkor veszi vissza a terméket, ha a csomagolása bontatlan.

Javítás, csere

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles az árut nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

A jogszabály szerint, ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, s a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja az árut a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha erre nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Borítókép: Envato Elements, forrás: kormany.hu