Nyilatkozni kell a 2018-as üzleti évet érintően a CbC (Country-by-Country) jelentésben érintett hazai vállalkozásoknak december 31-ig, ha el akarják kerülni a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiróható súlyos bírságot.

A 2017-ben bevezetett országonkénti jelentés az új típusú háromszintű transzferár nyilvántartás egyik eleme, amely a multinacionális vállalatcsoportok működésének megismerését és a különböző adókockázatok feltérképezését segíti az adóhatóságok számára. A nyilvántartási rész legfőbb célja, hogy azon országok adóhatóságai, ahol a vállalatcsoport egyes cégei adóalanyok, nagyobb rálátással bírjanak a multinacionális vállalatcsoport egészére.

Mely vállalatcsoportot érinti az adatszolgáltatási kötelezettség?

Az adatszolgáltatási kötelezettség csak azt a vállalatcsoportot érinti, amelynek az adatszolgáltatás évét megelőző pénzügyi év összevont (konszolidált) beszámolójában a bevétel elérte a 750 millió eurós (valamivel több, mint 240 milliárd forint) összeget.

„A törvény értelmében az érintett multinacionális nagyvállalatoknál a végső anyavállalat kötelezett elsődlegesen a jelentés benyújtására. tehát ha egy magyar vállalkozás a hazánkban is működő vállalatcsoporton belül a magyar adóügyi illetőségű végső anyavállalat szerepét tölti be, akkor a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak (NAV) szükséges benyújtani a jelentést, ami a 18CBC nyomtatvány kitöltésével tehető meg” – tájékoztatott Kunsági Anna, a Crowe FST nemzetközi transzferár tanácsadási területének igazgatója.

Hozzátette: azt is érdemes figyelembe venni, hogy ha a magyar csoporttag a kijelölt anyavállalat szerepét tölti be vagy önállóan jelentésre kötelezett csoporttagnak minősül, szintén jelentési kötelezettsége keletkezik. Az adatszolgáltatási kötelezettségen kívül egy külön nyomtatványon (19T201T) azt is szükséges bejelenteni, hogy a magyar csoporttag milyen minőségben teljesíti az adatszolgáltatást.

Minden évben nyilatkozni kell

Bejelentési, illetve változás-bejelentési kötelezettség abban az esetben is keletkezik, ha a magyar cég nem kötelezett az adatszolgáltatás benyújtására: ilyenkor a bejelentés tartalmazza a riport leadásával megbízott csoporttag nevét, valamint az érintett csoporttag adóügyi illetőségét. A bejelentéseket változás-bejelentésként a 19T201T Bejelentő és változás-bejelentő B06 lapján lehet megtenni.

„A változás-bejelentő benyújtásának esetében különösen fontos, hogy – attól függetlenül, hogy történt-e változás az országonkénti jelentést benyújtó személyében – az adózónak minden évben szükséges benyújtani ezt a nyomtatványt. Mindemellett amennyiben változnának a bejelentett adatok, azt 30 napon belül kell jelezni az adóhatóságnak, mivel a jelentés csúszása, vagy annak hibás kitöltése esetén a NAV akár húszmillió forintig terjedő mulasztási bírságot is kiszabhat” – figyelmeztetett Kunsági Anna.

Borítókép: pixabay, forrás: Crowe FST