Jövő év január 1-jétől visszaigényelhető a fordított adószabályok miatt beragadt áfa. A „különös adó-visszatérítés” elnevezésű új lehetőség leginkább az építési szektorban működő vállalkozásokat érinti majd.

Számos vállalkozásnak fejfájást és károkat okoznak a fordított adózás bonyolult szabályai. Gyakran nem könnyű megítélni, hogy egy termékeladásra vagy szolgáltatásra az egyenes adózás vagy a fordított adózás szabályait kell alkalmazni.

Ha a vállalkozás az egyenes adózás szabályait alkalmazza, azaz áfával növelt értékű számlát fogad be, azonban később az adóhatóság úgy látja, hogy a fordított adó szabályokat kellett volna alkalmazni, akkor a vállalkozás az áfát nem vonhatja le, tehát kár éri. Ilyen esetben a vállalkozás a számlakibocsátótól kérheti vissza az áfát. Ez azonban nehézségekbe ütközik, ha a számlakibocsátó vállalkozás már megszűnt vagy fizetésképtelen, ami az építési szektorban nem ritka.

„A vállalkozások legtöbbször inkább az adóhatósággal pereskednek, abban a reményben, hogy onnan visszakaphatják a pénzüket. Jövőre ezekre a perekre már nem lesz szükség, mert az adóhatóság az áfát egy peren kívüli eljárásban vissza fogja adni” – mondta Harcos Mihály, a Deloitte Legal Ügyvédi Iroda partnere.

Mikor lehet kérni a visszatérítést?

Az új szabályok értelmében az adóalany akkor kérelmezheti az általa megfizetett áfa összegének visszatérítését, ha az neki fel nem róható okból, az adósemlegesség elvébe ütközően, más módon nem térült vagy térül meg. A kérelmet az adóhatósághoz írásban kell előterjeszteni, legkésőbb hat hónappal az adó-megállapításhoz való jog elévülését megelőzően. A kérelemről a NAV a beérkezéstől számított hat hónapon belül dönt, és az áfa visszatérítését akkor engedélyezi, ha a visszatérítés alapjául szolgáló adó a költségvetés felé megfizették.

Azzal kapcsolatban azonban, hogy a szabály hogyan fog működni a gyakorlatban, vannak még bizonytalanságok.

„Nem tisztázott például az, hogy mit kell tenni vevői oldalon, hogy a más módon meg nem térülésre hivatkozni lehessen. Egyelőre tisztázatlan, hogy elegendő-e például a számlakibocsátó sikertelen megkeresése, vagy jogi úton is szükséges az igényérvényesítésre próbát tenni. A jogalkotó szándéka mindenesetre világos, a cél az, hogy mindenki visszakapja a pénzét” – fogalmazott Schütt Attila, a Deloitte adóperes csoportjának menedzsere.

Az adósemlegesség elve

Az Európai Unió Bírósága már év közben kimondta, hogy az adósemlegesség elve miatt a tévesen felszámított adó visszakövetelését akkor is lehetővé kell tenni, ha annak visszatérítése már a számlakibocsátótól nem várható.

Az adósemlegesség elve ugyanis kizárja, hogy egy adott ügylet áfa-kezelése kapcsán kerüljenek gazdasági szereplők versenyhátrányba. A 2020-tól alkalmazható különös adó-visszatérítés pontosan az adósemlegességre hivatkozással teszi lehetővé az ilyen igényekkel az adóhatóság felé fordulást.

Borítókép: pixabay, forrás: Deloitte