Kizárólag női vezető által  irányított cég csupán kevesebb, mint fele annyi van, mint  kizárólag férfi által vezetett – derül ki az OPTEN Kft.  elemzéséből. A női vezetők által irányított cégek jellemzően  kisebbek, ugyanakkor alacsonyabb csődkockázattal működnek, mint a  férfiak által irányítottak. Minden pénzügyi mutatóban jobban  teljesítenek ugyanakkor azok a cégek, ahol férfiak és nők  egyaránt megtalálhatóak a vezetésben.

Az OPTEN Kft. – a hazánkban  működő cégek adatait elemezve – rámutatott, hogy mintegy 122  ezer olyan vállalat van, melynek kizárólag női vezetője van.  Ugyanez a szám a férfiak esetébe több, mint 270 ezer. A számok  azt is jól mutatják, hogy egyrészt a nők vállalkozási  hajlandósága messze elmarad a férfiakétól, másrészt a  nagyvállalati felsővezetők körében is mélyen alulreprezentált  a női nem.

Óhatatlanul felmerül a kérdés,  hogy vajon ez a helyzet a teljesítményükből vagy csak a férfi-női  szerepek kapcsán kialakult megszokásból ered. „A nők, illetve  férfiak által vezetett cégek pénzügyi adatait elemezve igen jól  látszik, hogy a nők irányítása alatt álló cégek nem hoznak  rosszabb eredményeket, mint az erősebbik nem által vezetettek” –  fejtette ki Tóth Tamás, az OPTEN Kft. ügyvezető igazgatója.  Hozzátette: „Mindkét esetben a cégek több mint fele növelni  tudta bevételét, egyharmaduknak csökkent, míg 16 százalékuk  stagnált.”

Óvatosabb vezetők

A férfiak által vezetett cégek  átlagos mérete nagyobb – alkalmazotti létszám alapján  1,7-szeres, míg árbevétel esetében 2,5-szeres az arány a  gyengébbik nem által irányított vállalkozásokhoz viszonyítva.  Érdemes azonban külön figyelmet szentelni annak a ténynek, hogy  két egyforma méretű cég kockázati besorolása jellemzően a nők  által vezetett cégeknél kedvezőbb. Talán óvatosabbak, talán  kockázatkerülőbbek, azonban ez növekedési adataikra nem hat  negatívan – csak a csődesélyükre pozitívan.

Kisebb csődkockázat

A férfi vezetők, sokszor már a  pozícióért vívott harcok során is asszertívebbek, erősebb az  önérvényesítésük és ezen csak tovább torzít a széles körben  elterjedt „a férfiak jobb vezetők” vélekedés. Tény, attól,  hogy valaki női vezető, nem feltétlenül kell előnyt élvezzen  egy adott pozícióért folytatott versenyhelyzetben. Ám hátrányt  sem kell elszenvednie.

Különös tekintettel azokra az  adatokra, ami rámutat arra, hogy mennyivel eredményesebbek a vegyes  vezetésű cégek. A vegyes vezetésű cégek csődkockázata  jelentősen elmarad nem csak a férfi, hanem a tisztán női vezetésű  cégekétől is. Az ilyen cégek felszámolás alá kerülésének  esélye negyven százalékkal alacsonyabb az országos átlagnál.  Ráadásul ezeknek a cégeknek a 3/4-e tudja megtartani vagy növelni  árbevételét évről évre, ami teljes hazai viszonylatban csak a  cégek 2/3-ának sikerül.

A hölgyeknek tehát – gazdasági  statisztikai adatok alapján – a hagyományos női szerepek mellett  meghatározó helye kell, hogy legyen a vállalkozói, cégvezetői  világban is.

Borítókép: pixabay, forrás: OPTEN